Projekt dyplomowy Hotel SPA wraz z restauracją przy ulicy Orłowskiej w Gdyni Orłowie. / Diploma project - Hotel SPA with restaurant in Gdynia Orlowo.

Prowadzący koncepcję: mgr inż. arch. Jacek Droszcz / Supervisior of idea: mgr inż. arch. Jacek Droszcz

Promotor: dr inż. arch. Jacek Poplatek / Supervisior: dr inż. Jacek Poplatek

Recenzent: dr inż. arch. Piotr Marczak / Revievier: dr inż. arch. Piotr Marczak

Projekt wyróżniony w konkursie na najlepszy projekt z wykorzystaniem technologii firmy DORMA Polska Sp. z o.o.  /

Honorable mention in competition for the best diploma using a DORMA Poland Inc technology.

ROK: 2014 / YEAR: 2014

SEMESTR:7 / SEMESTER: 7
 

Oktawia Czuba -
Oktawia Czuba -
Oktawia Czuba -
Oktawia Czuba -
share
online portfolio