Praca konkursowa na galerię przy Liceum Plastycznym im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie. / Competition project for art gallery in High School of Fine Arts in Naleczow.

Sala wystawiennicza z kawiarnią. / Exhibiotion room and cafe.

Projekt we współpracy z Mikołajem Andrzejewskim. / In cooperation with Mikolaj Andzrejewski.

ROK: 2013 / YEAR: 2013

SEMESTR: 6 / SEMESTER: 6

Oktawia Czuba -
Oktawia Czuba -
Oktawia Czuba -
Oktawia Czuba -
share
online portfolio