Koncepcja odkrycia Poteoku Królewskiego

Nowe miejsce pubiczne na terenie kampusu PG. / New public space on campus of University of Technology.

ROK:2015 / YEAR: 2015

Oktawia Czuba -
Oktawia Czuba -
Oktawia Czuba -
Oktawia Czuba -
share
online portfolio