Projekt budynku mieszkalno - usługowego w Białymstoku.

Projekt we współpracy z Mikołajem Andrzejewskim. / In cooperation with Mikolaj Andzrejewski.

ROK: 2015 / YEAR: 2015

SEMESTR: 2 mgr / SEMESTER: 2 mgr

Oktawia Czuba -
Oktawia Czuba -
Oktawia Czuba -
share
online portfolio